Αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις του οχήματος με SMS σε αυτόν τον αριθμό αν είστε ιδιοκτήτης οχήματος με ενεργοποιημένη την υπηρεσία των Συνδεδεμένων Υπηρεσιών (Connected Services) και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για τη λήψη ειδοποιήσεων. Οι έγκυροι αριθμοί περιέχουν έως 15 ψηφία συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου κωδικού χώρας και χωρίς να υπολογίζονται τα κενά διαστήματα.